Η σειρά ψηφιακής κυριαρχίας

Επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης μας με την τεχνολογία

από Tom Shaw (Author)

Πώς έχει επηρεάσει η αυξανόμενη ψηφιοποίηση του κόσμου την κυριαρχία μας και μπορούμε να αναιρέσουμε την επίθεση στις ατομικές ελευθερίες για την οποία έχει γίνει κατάχρηση του ψηφιακού χώρου, διατηρώντας παράλληλα κάποια από τα οφέλη που έχει προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία;

Η σειρά Ψηφιακή Κυριαρχία διερευνά ορισμένες πιθανές διαδρομές για την επαναπροσέγγιση της σχέσης μας με την τεχνολογία. Εξετάζουμε πώς μπορεί να προωθηθεί η ατομική κυριαρχία στον ψηφιακό χώρο, με μια διερεύνηση διαφόρων εργαλείων και εννοιών που μπορούν να βοηθήσουν να γίνει αυτό δυνατό.

elGreek