Harmoni med jorden | 3 idéer för att minska avfallet

I de flesta utvecklade länders nuvarande struktur kan "harmoni med jorden" låta lite fantasifullt. I skolan får vi ofta lära oss om växthusgaser, föroreningar och en rad olika ekologiska problem, men hur ofta presenterar det gamla utbildningssystemet några konkreta lösningar? Det finns en allmän attityd i världen i dag att [...]