Gå över till ungdomarna idag

Over to the Youth välkomnar sökande i åldern 14 till 28. Som organisation gynnar vi inte en viss religion, politiskt perspektiv, sexuell läggning eller etnisk grupp, utan är av naturen en frihetsälskande gemenskap med en stark kollektiv medvetenhet om världsfrågor och olika former av andlighet. I en trygg miljö med respektfull kommunikation uppmuntras våra medlemmar att utbyta åsikter och utmana varandras perspektiv. Järn vässar järn.

Genom att gå med i Over to the Youth förbinder du dig att tala sanning, men är också beredd att testas av jämnåriga och mentorer i samhället.

Sökande måste ha en e-post konto, en Telegram konto och tillgång till Zoom.

sv_SESwedish